• จำนวนสมาชิก
    1,845,012
  • จำนวนเนื้อหา
    4
  • จำนวนผู้เข้าชม
    1,361,502
วิทยุเสียงธรรมจากภูผาสูง พุทธะเรดิโอ FM 99 MHz


ผังรายการวิทยุเสียงธรรมจากภูผาสูง พุทธะเรดิโอ FM 99 MHz
04.30-05.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า กับ วัดป่าภูผาสูง นำโดย พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
05.30-06.00 น. ธรรมะบรรยาย โดย พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
06.00-07.00 น. ปฏิสันถารธรรม พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
07.00-07.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00 น. สถานี วัดป่าบ้านตาด
08.00-09.00 น. เสียงเพลงเสียงธรรม
09.00-10.00 น. ธรรมะเทศนาจากพ่อ แม่ครูอาจารย์
10.00-11.00 น. ปฏิสันถารธรรม พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
11.00-13.00 น. ปุจฉา-วิสัชนา
13.00-14.00 น. ประวัติครูบาอาจารย์ บรรยายโดย พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
14.00-15.00 น. ธรรมะเทศนาจากพ่อ แม่ครูอาจารย์
15.00-16.00 น. สกู๊ปพิเศษ สัมภาษณ์เรื่องราวต่างๆ,อัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับวัดป่าภูผาสูงและวงค์การพระกรรมฐาน
16.00-17.00 น. นานาสาระธรรม ปู่ฤาษี/หนุ่มภูผา
17.00-18.00 น. เทปปฏิสันถารธรรม พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
18.00-19.00น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย
19.00-19.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น กับ วัดป่าภูผาสูง นำโดย พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
19.30-20.30 น. ฟังธรรมภาคปฏิบัติอบรมคณะปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ โดยพระมหาธีรนาถ อัคคะธีโร
20.30-21.30 น. แสดงธรรมโดย พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
21.30-23.00 น. ธรรมะเทศนาจากพ่อ แม่ครูอาจารย์
23.00-00.00 น. ปฏิสันถารธรรม พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
00.00-01.00 น. ปุจฉา-วิสัชนา
02.00-03.30 น. ธรรมะเทศนาจากพ่อ แม่ครูอาจารย์
03.00-04.30 น. เทปปฏิสันถารธรรม ย้อนอดีต

View 382
SUGGESTION

ไม่มีเนื้อหาค่ะ

Comments